top of page
 • אינדידוב 2024 | כרטיס מלא 24-5.4
  אינדידוב 2024 | כרטיס מלא 24-5.4
  הכרטיסים אזלו
  יום ד׳, 24 באפר׳
  הוד השרון
  24 באפר׳ 2024, 9:00 – 25 באפר׳ 2024, 17:30
  הוד השרון, הדוב הירוק - פארק אקולוגי (הוד השרון)
  24 באפר׳ 2024, 9:00 – 25 באפר׳ 2024, 17:30
  הוד השרון, הדוב הירוק - פארק אקולוגי (הוד השרון)
 • אינדידוב 2024 | כרטיס יומי 24.4
  אינדידוב 2024 | כרטיס יומי 24.4
  יום ד׳, 24 באפר׳
  הוד השרון
  24 באפר׳ 2024, 15:00 – 20:00
  הוד השרון, הדוב הירוק - פארק אקולוגי (הוד השרון)
  24 באפר׳ 2024, 15:00 – 20:00
  הוד השרון, הדוב הירוק - פארק אקולוגי (הוד השרון)
 • אינדידוב 2024 | כרטיס יומי 25.4
  אינדידוב 2024 | כרטיס יומי 25.4
  יום ה׳, 25 באפר׳
  הוד השרון
  25 באפר׳ 2024, 9:00 – 17:30
  הוד השרון, הדוב הירוק - פארק אקולוגי (הוד השרון)
  25 באפר׳ 2024, 9:00 – 17:30
  הוד השרון, הדוב הירוק - פארק אקולוגי (הוד השרון)
 • הכפר הברזילאי של קוגומלו | פסח 2024
  הכפר הברזילאי של קוגומלו | פסח 2024
  הכרטיסים אזלו
  יום ו׳, 26 באפר׳
  הוד השרון
  26 באפר׳ 2024, 9:30 – 12:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  26 באפר׳ 2024, 9:30 – 12:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • הכפר הברזילאי של קוגומלו | פסח 2024
  הכפר הברזילאי של קוגומלו | פסח 2024
  יום ו׳, 26 באפר׳
  הוד השרון
  26 באפר׳ 2024, 12:30 – 15:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  26 באפר׳ 2024, 12:30 – 15:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • הכפר הברזילאי של קוגומלו | פסח 2024
  הכפר הברזילאי של קוגומלו | פסח 2024
  הכרטיסים אזלו
  שבת, 27 באפר׳
  הוד השרון
  27 באפר׳ 2024, 9:30 – 12:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  27 באפר׳ 2024, 9:30 – 12:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • הכפר הברזילאי של קוגומלו | פסח 2024
  הכפר הברזילאי של קוגומלו | פסח 2024
  שבת, 27 באפר׳
  הוד השרון
  27 באפר׳ 2024, 12:30 – 15:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  27 באפר׳ 2024, 12:30 – 15:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • להקת שפתיים - מימונה
  להקת שפתיים - מימונה
  יום ב׳, 29 באפר׳
  הדוב הירוק
  29 באפר׳ 2024, 21:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
  29 באפר׳ 2024, 21:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
 • המופע של ילדי בית העץ
  המופע של ילדי בית העץ
  שבת, 04 במאי
  הוד השרון
  04 במאי 2024, 12:30
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  04 במאי 2024, 12:30
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • חלום עליכם - אוהד חיטמן שר משירי עוזי חיטמן לילדים
  חלום עליכם - אוהד חיטמן שר משירי עוזי חיטמן לילדים
  שבת, 01 ביוני
  הוד השרון
  01 ביוני 2024, 10:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  01 ביוני 2024, 10:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • תנינים על הראש - תזמורת מארש דונדורמה
  תנינים על הראש - תזמורת מארש דונדורמה
  שבת, 08 ביוני
  הוד השרון
  08 ביוני 2024, 11:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  08 ביוני 2024, 11:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • שלומי סרנגה
  שלומי סרנגה
  יום ו׳, 14 ביוני
  הדוב הירוק
  14 ביוני 2024, 16:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
  14 ביוני 2024, 16:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
 • דני בסן שר רוטבליט
  דני בסן שר רוטבליט
  יום ו׳, 21 ביוני
  הדוב הירוק
  21 ביוני 2024, 21:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
  21 ביוני 2024, 21:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
 • אגדה חיה - שחר אבן צור
  אגדה חיה - שחר אבן צור
  שבת, 22 ביוני
  הוד השרון
  22 ביוני 2024, 11:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  22 ביוני 2024, 11:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • נונו - NUNU
  נונו - NUNU
  יום ו׳, 28 ביוני
  הדוב הירוק
  28 ביוני 2024, 17:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
  28 ביוני 2024, 17:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
 • מג׳יקל בנד - ביטלס לכל המשפחה
  מג׳יקל בנד - ביטלס לכל המשפחה
  שבת, 29 ביוני
  הוד השרון
  29 ביוני 2024, 12:30
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  29 ביוני 2024, 12:30
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • עלמה זהר - פלא
   עלמה זהר - פלא
  יום א׳, 07 ביולי
  הוד השרון
  07 ביולי 2024, 11:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
  07 ביולי 2024, 11:00
  הוד השרון, הפארק האקולוגי
 • ביטלמניה - המג׳יקל בנד
  ביטלמניה - המג׳יקל בנד
  יום ו׳, 16 באוג׳
  הדוב הירוק
  16 באוג׳ 2024, 21:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
  16 באוג׳ 2024, 21:00
  הדוב הירוק, הוד השרון - הפארק האקולוגי
bottom of page